Prasa MZP 1/MZP 2

Prasa do łączenia na mikrowczepy.

Powrót

MZP 1 umożliwia łączenie bardzo krótkich elementów, co istotnie zmniejsza ilość odpadów. Zamontowany wewnątrz prasy siłownik dociska prawą część do lewej stołu. Tak sprasowane elementy zostają mocno sklejone.

Wersja MZP 2 dostępna jest z 4 siłownikami od góry i 2 siłownikami docisku stołu, która umożliwia łączenie większych przekrojów.

Klasyczne formy okien takie jak np. okrągłe lub kątowe łuki, trójkąty itp. formy są przykładami wielu wyzwań stojących przed stolarką okienną. Prasa ta umożliwia łatwe i szybkie łączenie frezowanych pod kątem mikrowczepów.